Direct naar de contentDirect naar de footer
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

Verslavingspreventiebeleid Casino Avifauna (HotelCasino BV) - versie februari 2024

Een middag of avondje naar het casino is natuurlijk gezellig en spannend. Het is een leuke vorm van recreatie onder het genot van een hapje en drankje, leuke acties en spontaan entertainment. Voor bijna al onze gasten is het spelen in ons casino leuk en kunnen ze hiervan probleemloos genieten. Enkele gasten kunnen hier wat minder goed mee omgaan. In dat geval kunnen er risico’s ontstaan bij een bezoek aan het casino. Overmatig gokken, kansspel- of gokverslaving behoren tot deze risico’s. Casino Avifauna wil dit helpen te voorkomen. Onder de regelgeving van de wetgever hebben wij een preventiebeleid op maat opgesteld om aan onze zorgplicht te voldoen. Dit preventiebeleid wordt doorlopend bijgesteld aan de actualiteit en ook periodiek door deskundigen getoetst. Onderstaand lichten wij versie nummer 7 (februari 2024) van dit beleid aan u toe:

 • Om beter te kunnen begrijpen wat kansspelverslaving is, neemt Casino Avifauna de definitie van kansspelverslaving onder de loep. Onder kansspelverslaving verstaat Casino Avifauna: Pathologisch gokken is een psychische aandoening die volgens de DSM-IV valt onder de stoornissen in de impulsbeheersing. Wie aan deze aandoening lijdt, kan geen of nauwelijks weerstand bieden aan de drang om te gokken. De aandoening krijgt op den duur een dwangmatig karakter en men kan steeds moeilijker weerstand bieden aan de drang om te gokken. Er ontstaat een dwangmatig karakter en er ontstaan financiële en/of sociale problemen. In dit geval spreekt men dan van ‘gokverslaving’. Gokverslavingen komen meer bij mannen dan bij vrouwen voor (90% om 10%).

 • Onze maatschappij is primair ingericht op vrije keuze en vrijheid. En hoewel het spelen van een kansspel een vrije keuze is van onze gasten, is het omgaan met kansspelen een gedeelde verantwoordelijkheid. Met de toepassing van de actuele zorgplicht, het faciliteren van een veilige en vertrouwde omgeving, neemt Casino Avifauna haar verantwoordelijkheid. Uzelf bent als speler verantwoordelijk voor uw eigen grenzen. U kunt echter op ons rekenen wanneer dit onverhoopt lastig is of even niet lukt. In onderstaande info kunt u vernemen welke stappen wij hiervoor hebben genomen.

 • Casino Avifauna borgt haar kennisvereisten met betrekking tot zorgplicht en bijbehorend beleid middels het benoemen van een verantwoordelijke vertegenwoordiger. De Casino Manager van Casino Avifauna is hiervoor aangesteld.

 • Casino Avifauna heeft de beschikbaarheid over divers foldermateriaal met informatie over hulpinstanties bij gokverslaving met de mogelijkheid tot het doen van een zelftest (AGOG & LoketKansspel). Tevens staat de Budgetbewaker voor u klaar. Dit is een praktisch hulpmiddel om uw bezoekfrequentie en budget te monitoren. Ook vindt u in ons casino de contactgegevens van lokale verslavingshulpinstantie. De folders, kaartjes en Budgetbewaker vindt u op meerdere plaatsen binnen ons casino en zijn gratis mee te nemen. Uiteraard kunt u ten alle tijden ook een van onze medewerkers benaderen.

 • Casino Avifauna biedt ter aanvulling op foldermateriaal en hulp vanuit de medewerk(st)ers ook een digitale Zorg Zuil aan. Deze Zorg Zuil biedt u digitaal de diensten van LoketKansspel aan. LoketKansspel komt voort vanuit het verslavingspreventiefonds van de KSA. De digitale Zorg Zuil biedt o.a. mogelijkheid om een zelftest te doen en/of diverse wegen tot het vragen en ontvangen van hulp. Dit kan/mag ook anoniem. De digitale Zorg Zuil kunt u desgewenst ook gebruiken om u direct in CRUKS in te schrijven. Buiten de digitale bereikbaarheid van LoketKansspel, vindt u in ons casino ook folders en hulpkaartjes van LoketKanspel.

 • Alle kansspelautomaten opgesteld bij Casino Avifauna voldoen aan de wettelijke keuringseisen. De criteria voor deze eisen worden wettelijk geregeld in de wet op de kansspelen. De Kansspelautoriteit (KSA) controleert op landelijk niveau of de in Nederland opgestelde Kansspelautomaten aan alle eisen voldoen. Eventuele klachten over automaten kunnen bij de kansspelautoriteit worden gemeld (www.Kansspelautoriteit.nl).

 • Casino Avifauna beschikt ook over het DEKRA kwaliteitskeurmerk. Dit keurmerk wordt toegekend aan bedrijven die aangesloten zijn bij de VAN speelautomaten brancheorganisatie en zich houden aan de door de VAN opgestelde strenge kwaliteitsnorm. Jaarlijks wordt middels een audit door DEKRA bepaald of ons casino nog aan de gestelde criteria voldoet. Bij de laatste audit van de DEKRA op 28-06-2023 zijn geen tekortkomingen geconstateerd en voldoet Casino Avifauna aan de norm. Tevens is de actuele zorgplicht toegevoegd aan het kwaliteitsmanagementsysteem van de DEKRA. Het huidige DEKRA certificaat is geldig tot 01-11-2025.

 • Casino Avifauna werkt al jaren nauw samen met de verslavingshulpinstelling van de Brijderstichting met een vestiging te Alphen aan den Rijn. Er is frequent overleg middels de telefonische- en/of digitale weg met mevr. S. van Gom en mevr. F. Bloem van de Brijderstichting. Tevens is er jaarlijks persoonlijk onderhoud middels een werk- of kantoorbezoek. De Brijderstichting stelt dat verslavingskunde Nederland zich niet actief mag bemoeien met het beleid van casino’s. Derhalve zal zij geen advies uitbrengen voor dit verslavingspreventiebeleid. Daar de KSA de eis stelt dit beleid toch te laten toetsen door verslavingsdeskundigen, is Casino Avifauna op zoek gegaan naar een andere geaccrediteerde partij. Medio juli 2022 heeft het verslavingsinstituut Ibiza Calm het verslavingspreventiebeleid van Casino Avifauna getoetst en heeft diverse adviezen uitgebracht. Hier gaat Casino Avifauna mee aan de slag.
  Ook dient dit beleid te worden getoetst door ervaringsdeskundigen. In april 2021 is er contact gelegd met de ervaringsdeskundige dhr. Feite Hofman. Deze ervaringsdeskundige voldoet aan de nieuwe geldende normen wet Koa. Hofman is de oprichter van de stichting ‘Pas op met Gamen en Gokken’. Zij hebben meegekeken met de ontwikkeling het verslavingspreventiebeleid van Casino Avifauna en ook voorzien van adviezen. Tevens is er een overeenkomst van voor 2 maal per kalenderjaar Casino Avifauna om de stand van zaken van het preventiebeleid te toetsen en waar nodig te voorzien van hernieuwde adviezen. Laatste consult en rapport dateert van december 2022.

 • Al onze zaal- baliemedewerk(st)ers, shift- floormanagers, casino manager en directie voldoen aan de nieuwste richtlijnen en certificering trainingen/opleidingen wet Koa. Dit betekent succesvolle afronding van basis- en aanvullende cursus verslavingspreventie. Medewerk(st)ers belast met administratie, marketing & reclame en wet- en regelgeving zijn gecertificeerd met de basiscursus verslavingspreventie. Al onze medewerk(st)ers volgen aansluitend de 3-jaarlijkse herhalingscursussen. De opleidingen worden verzorgd door Assissa Concultancy Europe. Assissa is reeds jaren een begrip als het gaat om trainingen in de kansspelindustrie en verzorgen de trainingen met wisselende gecertificeerde trainers. Casino Avifauna beschikt over een gedocumenteerd scholingsplan voor al haar medewerkers en beheert de geldende certificeringen. In het scholingsplan biedt Casino Avifauna haar medewerk(st)ers de wettelijk verplichte cursussen maar tevens ook extra opleidingen/cursussen om de service en veiligheid te vergroten. De opleidingen/cursussen stellen de medewerk(st)ers van Casino Avifauna in staat om nog beter de risico’s op kansspelverslaving en onmatige deelname aan kansspelen te herkennen en hierop te acteren. De DEKRA toetst jaarlijks het volledige scholingsplan en geldigheidsduur van de opleidingen en certificaten.

 • De basiscursus verslavingspreventie bestaat uit kennis van risico’s van kansspelverslaving middels de aangeboden kansspelen; De negatieve gevolgen van kansspelverslaving en de gedragskenmerken van kansspelverslaafden; De hulpverlening bij kansspelverslaving; De wet- en regelgeving die verband houden met kansspelen; De binnen de branche geldende gedragscodes.

 • De aanvullende cursus verslavingspreventie bestaat uit een inleiding in communicatie en gespreksvaardigheden; Basisvaardigheden gespreksvoering; Het oefenen van communicatie en gespreksvaardigheden met gebruikmaking van beschikbare communicatiemiddelen; Oefenen van motiverende gesprekstechnieken gericht op het matigen van speelgedrag en in het bijzonder het speelgedrag van jongvolwassenen; Verdieping van kennis over signalen van risicovol of problematisch speelgedrag en hoe de signalen kunnen worden herkend; Kennis over welke interventiemaatregelen in welke gevallen gepast zijn bij welke signalen van risicovol of problematisch speelgedrag; Oefenen van het aanbieden van een interventiemaatregel die past bij de situatie; Verdieping over kennis van preventieve maatregelen die kunnen worden geboden door verslavingszorg, anonieme hulp of met zelfhulp; Kennis over wanneer het gepast is om een speler door te verwijzen naar verslavingszorg, anonieme hulp of middelen van zelfhulp.

  Om borg te staan voor aanvullende service en veiligheid, investeert Casino Avifauna intensief in extra trainingen en opleidingen voor al haar medewerkers. Binnen dit uitgebreide opleidingsplan valt oa BHV/EHBO, Greenkey, HACCP, allergenen, Klachtmanagement, overvalstrainingen, assertiviteitstrainingen etc. Tijdens onze openingstijden is er altijd minimaal 1 beheerder aanwezig Deze Medewerk(st)ers op de exploitatie-aanwezigheidsvergunning zijn oa getoetst middels een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en zijn volledig opgeleid en gecertificeerd. De DEKRA toetst hiervoor middels steekproeven de roosters.

 • Is een gast tussen de 18 t/m 23 jaar? Dan valt deze onder de jongvolwassenen-monitor. Casino Avifauna heeft voor deze groep extra oog en zorg. Hoewel het spelen van kansspelen wettelijk vanaf 18 jaar is toegestaan, hanteert Casino Avifauna de minimum leeftijd van 21 jaar. Hierbij komt Casino Avifauna de wetgever al voor een groot deel tegemoet aan de maatregelen voor jongvolwassenen t/m 23 jaar. Onze gasten van 21 t/m 23 jaar monitoren wij nog zorgvuldiger. We nemen de tijd om preventief te toetsen of zij op een verantwoordelijke manier plezier beleven aan het spel. Wij spreken, zonder uitzondering, met alle gasten tussen 21 t/m 23 jaar een plafond af voor maximaal 10 bezoeken per maand. En mocht er aanleiding zijn, spreken we ook een tijdelijke pauze (Gokstop) af. Wij hebben hiervoor tools laten ontwerpen door de firma Gidpro te Amsterdam. Dit geautomatiseerde risicodetectiesysteem onder de naam ACARAT, waarborgt oa de frequentie van bezoeken en verwerkt de service- of interventiegesprekken. Verderop in het verslavingspreventie beleid komt Casino Avifauna hierop terug.

  Ook gelden er voor onze gasten van 21 t/m 23 jaar andere regels met betrekking tot deelname aan promotionele kansspelen, ook wel bonussen of sweepstakes genoemd. Het is voor deze doelgroep niet toegestaan om aan (gratis) bingo of andere door Casino Avifauna georganiseerde promotionele kansspelen deel te nemen.

 • Casino Avifauna maakt gebruik van wettenschappelijk onderbouwde risicoanalyses per spel. Het maken van een risicoanalyse van de aangeboden kansspelen, deze moet actueel, juist en wetenschappelijk verantwoord zijn, en moet zijn samengesteld door personen met deskundigheid, actuele kennis en bevoegdheid tot samenstellen dergelijke analyses; Casino Avifauna is aangesloten bij de branchevereniging VAN. Hoewel de KSA het gebruik van 1 methode toereikend vindt, heeft de VAN door 2 onafhankelijke wetenschappelijke organisaties risico-analyses van de speelautomaten in de speelautomatenhallen laten opstellen. Dit betreft dr. Michael Auer van onderzoekbureau Neccton en dr. Richard Wood van onderzoekbureau Gamgard. De laatste maakt gebruik van het door de KSA goedgekeurde methodiek ASTERIG. Casino Avifauna stemt haar verslavingsbeleid en reclamecode af op basis van de methode Gamgard.

 • Gamgard kent 5 categorieën:
  1. Erg laag (0-20 punten)
  2. Laag (21-40 punten)
  3. Medium(41-60 punten)
  4. Hoog (61-80 punten)
  5. Erg hoog (81-100 punten)

  Als risicofactoren worden aangemerkt 1. Snelheid van het spel. 2. De mogelijkheid om meerdere spellen/inzetten te doen. 3. Een variabele/vaste inzet. 4. Het uitkeringspercentage. 5. De omvang/hoogte van de jackpot. 6. De bijna winkansen. 7. De nabijheid. 8. De betaalmogelijkheden. 9. De illusie van beïnvloedbaarheid van het spel.

  Als factoren die bijdragen aan verantwoord speelgedrag worden gezien. 1. Pop-ups. 2. De door speler ingevoerde limiet aan inzet/verlies. 3. Een door de speler ingevoerde speellimiet. 4. Instrumenten die feedback geven aan speelgedrag.

  De geanalyseerde spellen worden afgezet tegen de andere spellen in de database. Gamgard kent 2 risico-scores. 1 met en 1 zonder mitigerende maatregelen. De eerste is de overall rating en de tweede is de zogeheten basic-rating. In dit geval is voor alle artikel 13 speelautomaten de score met en zonder mitigerende maatregelen hetzelfde. Dit komt omdat in gehanteerde systematiek alleen door de speler zelf ingevoerde limieten worden meegeteld als mitigerende maatregel. Limieten die in artikel 13 automaten zijn ingebouwd gelden niet als mitigerende maatregel. De achtergrond is dat Gamgard hier onvoldoende onderzoek naar heeft gedaan. Uit onderzoek blijkt weer wel dat het instellen van persoonlijke limieten spelers kan helpen hun spel te reguleren.

  Artkel 13 automaten
  Alle speelautomaten binnen Casino Avifauna vallen onder artikel 13 speelautomaten. Casino Avifauna biedt zowel multiplayer- en singleplayer automaten aan.

  Een “multiplayer slotmachine”” komt uit op een score van 77. Een “singleplayer slotmachine categorie A” komt uit op een score van 76 en een “singleplayer slotmachine categorie B” komt uit op een score van 77. Deze meest voorkomende spelen binnen casino Avifauna hebben dus allemaal een “Hoog” risico. In het geval van Casino Avifauna mag er vanwege de nabijheid (er dient echt gereisd te worden om casino Avifauna te bereiken), 4 punten aftrekken. Hierdoor blijven alle bovenstaande spellen alsnog een “Hoog” risico te dragen.

  De “mulitplayer Roulette en bingo” hebben een score van 57 en vallen derhalve in categorie “Medium”. Ook hier mag casino Avifauna vanwege de nabijheid 4 punten aftrekken.

  De uitgevoerde risicoanalyse is een voorwaarde om aan de nieuwe wet-en regelgeving te voldoen. Echter alleen de uitvoering is niet voldoende. Zo dient casino Avifauna haar verslavingspreventie en reclame- en wervingsuitingen af te stemmen op de uitgevoerde risicoanalyse. In de praktijk betekent dat er naar aanleiding van de risicoanalyse praktische aandachtspunten en mogelijk mitigerende maatregelen dienen te worden genomen. Zorgvuldige monitoring en begeleiding van de speler is hier een onderdeel van.

  Alle kansspelautomaten in Casino Avifauna zijn op basis van de risico-analyse voorzien van een waarschuwingssticker mbt het verslavingsrisico.  Bij nieuwe wetenschappelijke inzichten en bijvoorbeeld een wijziging van het Speelautomatenbesluit 2000, dient de risicoanalyse en bijbehorende uitvoering te worden herzien en/of aangepast.

  Artikel 13-automaten kennen een lager gemiddeld risico dan internationale en online kansspelen. Met name de lagere inzetten, de relatief lage jackpot, het feit dat er voornamelijk niet cashless wordt gewerkt (Casino Avifauna is 100% niet cashless) en het gebrek aan audiovisuele effecten en speelelementen, dragen bij aan een lager
  risico. “Singleplayers” en “Multiplayers” worden in dat kader als “”Medium-High” bestempelt en “Multiplayers Roulette en Bingo” in dit kader gekwalificeerd als “Low-Medium”. Casino Avifauna kiest ervoor om de kwalificatie Low-Medium als Medium te duiden en de kwalificatie Medium-High als High.

 • Per 1 april 2022 is de officiële slogan “Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+” van kracht geworden. Deze uiting dient op elke kansspelautomaat alsmede op elk drukwerk te worden vermeld. Per 01-10-2021 is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS) van kracht. Dit biedt een speler, zijn/haar naasten of de landbased-casino’s zelf de gelegenheid om u als speler voor een termijn van ten minste 6 maanden te beschermen tegen elk bezoek aan alle speelautomatenhallen, Holland Casino en spelen op afstand (de online-markt). Een registratie in CRUKS betekent dat u voor de termijnduur van minimaal 6 maanden en maximaal 99 jaar geen gebruik kunt maken van alle voorgenoemde kansspelaanbieders. In Casino Avifauna dienen alle gasten van 21+ een geldig legitimatiebewijs (Paspoort, ID-kaart ,rijbewijs of tijdelijk verblijfsdocument) bij binnenkomst te overhandigen aan een van onze gecertificeerde medewerk(st)ers. Het CRUKS systeem maakt een beveiligde verbinding tussen Casino Avifauna en de database van de KSA. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor toetsing in het register. CRUKS maakt eenmalig een zogenaamde CRUKS-code aan gekoppeld aan uw BSN-nummer, naam, geboortedatum en geboorteplaats De CRUKS toetsing vond van 1-10-2021 t/m 31-10-2022 plaats middels het geïntegreerde CRUKS en Risicodetectiesysteem ACE, ontwikkeld door de firma PxlWidgets te Haarlem.

  Vanaf 01-11-2022 heeft Casino Avifauna gekozen voor een uitgebreider systeem van de firma Gidpro te Amsterdam. Dit nieuwe systeem, ACARAT, stelt Casino Avifauna nog beter in staat aan haar zorgplicht te voldoen. Gasten die vaker Casino Avifauna bezoeken, kunnen zich eenmalig middels geldig ID registeren, het systeem maakt in verbinding met de KSA eenmalig een unieke Crukscode aan. De gast staat dan in ons systeem en kan bij een volgend bezoek eenvoudig worden opgezocht. Om eventueel misbruik van de eenmalige registratie te voorkomen, heeft Casino Avifauna per 01-07-2023 besloten altijd bij binnenkomst een geldig ID-bewijs te verlangen en deze altijd te scannen in ACARAT. Gegevens als BSN worden absoluut niet opgeslagen. Het BSN-nummer wordt eenmalig gebruikt bij het aanmaken van de unieke persoonsgebonden Crukscode. Dit betekent overigens niet dat er slechts een maal het CRUKS register wordt getoetst. De (terugkerende) gast wordt bij binnenkomst altijd verzocht om een geldig ID en zal bij ieder bezoek worden gecontroleerd in het CRUKS register. Uit zekerheid, veiligheid en servicegerichtheid heeft Casino Avifauna nooit geen gebruik gemaakt van een zogenaamde Fastlane.

 • Casino Avifauna is verplicht uw speelgedrag bij vermoeden van onmatig speelgedrag of risico op kansspelverslaving, te signaleren, registeren en waar nodig na analyse, te interveniëren. Deze verplichting is een wettelijke basis om uw persoonsgegevens te mogen registeren. Onmatig speelgedrag en/of risico op kansspelverslaving wordt gedefinieerd bij: hoge of toenemende speel-bezoekfrequentie, lange of toenemende speelduur, sociaal ongepast gedrag, afwijkend patroon inzetgedrag, uitingen van frustratie of ongemak, afwijkingen in het patroon van speeltijdstippen.

 • Casino Avifauna maakt gebruik van een op maat gemaakt risicodetectiesysteem (ACARAT) middels doorlopende signalering, registratie, analyseren en interveniëren. Dit zal worden toegepast bij vermoeden van onmatig speelgedrag van de gast. Er is een wettelijke basis gecreëerd om deze persoonsgegevens te mogen vastleggen. (Middels een verwerkingsovereenkomst met Gidpro garandeert Casino Avifauna uw privacy en zullen gegevens zorgvuldig conform de wet worden bewaard. Tevens beschikt Casino Avifauna over een separaat actuele Privacyverklaring).

  Er wordt geregistreerd indien er signalen zijn voor overmatig spelen of risico op kansspelverslaving bij hoge of toenemende speelfrequentie; lange of toenemende speelduur; sociaal ongepaste behandeling van of uitingen richting personen (bv agressief gedrag); inzetten of inzetgedrag die afwijkend patroon laten zien; uitingen van frustratie of ongemak; afwijkingen in patroon van speeltijdstippen. Ook de volgende signalen zijn reden om te registreren en te interveniëren: als de gast in financiële problemen komt (niet langer financiële gevolgen kan dragen) overmatig probeert verliezen terug te verdienen; herhaaldelijk klagen over niet of te weinig winnen bij andere spelers en medewerkers; herhaaldelijk verzoek om bonussen; speelgedrag vertoont dat negatieve persoonlijke, sociale of maatschappelijke gevolgen veroorzaakt. (bv verlies van werk, benadeling van bijbehorende gezin, ontstaan van kosten vanwege behandeling kansspelverslaving of kosten vanwege aan speelgedrag gerelateerde criminaliteit). Gegevens worden door de baliemedewerk(st)ers geregistreerd in ACARAT en door de floor- en/of casino manager verder beoordeeld. De volgende data wordt hierin verwerkt: tijdstip of de periode/de datum; welke signalen de gast van onmatig deelneming kansspelen of risico’s op kansspelverslaving vertoond; eventueel welke interventie is toegepast.
  Casino Avifauna zal na analyse van de signalering en registratie middels een service- of interventiegesprek in contact treden met de gast. Waar nodig zullen maatregelen als beperking bezoek, gebruik van budgetbewaker, tijdelijke Gokstop of inschrijving CRUKS worden ingezet.

 • Casino Avifauna maakt gebruik van het zogenaamde Getrapte Interventiemodel.
  Naar mate de gokker meer signalen van onmatig speelgedrag afgeeft, zal de zwaarte van interventie toenemen.


  RECREATIEVE GOKKER: Dit type speler kenmerkt zich door plezier en ontspanning te hebben tijdens het gokken en hij/zij spelgedrag toont zonder signalen op kansspelverslaving.

  RISICOVOLLE GOKKER: Dit type speler kenmerkt zich door gedeeltelijk plezier en ontspanning te hebben tijdens het gokken en hij/zij spelgedrag toont met enkele signalen op kansspelverslaving.

  PROBLEEM GOKKER: Dit type speler kenmerkt zich door nauwelijks tot geen plezier en ontspanning te hebben tijdens het gokken en hij/zij spelgedrag toont met veel signalen op kansspelverslaving (denk aan dwangmatig gokken met veelal onvoldoende budget).

 • Voor de Kansspelautoriteit moet het inzichtelijk zijn wat registratie c.q. interventie heeft opgeleverd. Het geautomatiseerde systeem voorziet in een rapportagefunctie. De gegevens moeten maximaal drie jaar na laatste bezoek speler worden bewaard. Het combineren van geregistreerde gegevens van de gast: vormen van totaalbeeld over het speelgedrag van de gast; gegevens mee kunnen nemen in (verplichte) evaluatie verslavingspreventiebeleid; inzicht kunnen bieden van werkwijze en acties bij controle van de Kansspelautoriteit.

  Van registratie naar analyse :De inhoud van de analyse moet gegevens van de registratie bevatten, de interactie en samenhang tussen geregistreerde en geanalyseerde gegevens zijn nodig om vast te stellen of er een redelijk vermoeden is van onmatige deelneming aan kansspelen of risico’s op kansspelverslaving. De analyse moet schriftelijk worden vastgelegd, de bewaartermijn is drie jaar na laatste bezoek speler.

  Van analyse naar interventie: Een interventie is nodig wanneer uit uw analyse blijkt dat de speler overmatig speelt of dat er risico’s zijn op kansspelverslaving of dat er sprake is van de volgende signalen: als de speler in financiële problemen komt; overmatig probeert zijn verliezen terug te verdienen; herhaaldelijk klaagt bij andere spelers of medewerkers over niet of te weinig winnen; herhaaldelijk verzoekt om bonussen; speelgedrag vertoont dat negatieve persoonlijke, sociale of maatschappelijke gevolgen veroorzaakt. (bv verlies van werk, benadeling van bijbehorende gezin, ontstaan van kosten vanwege behandeling kansspelverslaving of kosten vanwege aan speelgedrag gerelateerde criminaliteit).
  Er vindt een interventie plaats wanneer er sprake is van één van bovenstaande signalen. Vereiste aspecten om mee te nemen in een passende interventie: de leeftijd van de speler; het vertoonde speelgedrag; signalen die duiden op overmatige deelname of risico’s op kansspelverslaving; reactie van speler op eventueel eerder getroffen interventiemaatregelen.

 • Casino Avifauna heeft de volgende tools met toepassingen ter interventie: De speler aan de hand van een gesprek inzicht te geven in zijn/haar speelgedrag, Speler kunnen wijzen op gesignaleerd overmatig of risicovol speelgedrag; De speler adviseren gebruik te maken van voorzieningen om op eenvoudige wijze zelf inzicht te krijgen in zijn/haar speelgedrag(budgetwijzer / Zorg Zuil); De speler adviseren om vrijwillig gebruik te maken van beperking bezoekmogelijkheden;
  De speler te informeren over de mogelijkheden van hulp en verslavingszorg en zoveel mogelijk te motiveren hulp en verslavingszorg te zoeken(gegevens verslavingshulp via folders en kaart en/of via een van de medewerk(st)ers van Casino Avifauna); Casino Avifauna beschikt over divers foldermateriaal, Speelbewust, Brijderstichting, LoketKansspel, AGOG en Budgetwijzer.
  De bezoekmogelijkheden van de speler zonder diens toestemming te beperken tot een maximum tijdsduur per aanmelding of gedurende bepaalde tijdsblokken; De speler adviseren gebruik te maken van mogelijkheid om zich voor bepaalde of onbepaalde duur uit te sluiten van bezoek aan locatie;
  De speler zonder diens instemming voor bepaalde of onbepaalde duur uitsluiten van bezoek.

 • Veel van deze maatregelen vereisen een gesprek met de speler. Aan een persoonlijk onderhoud zijn eisen verbonden:
  Het speelgedrag van speler onderzoeken, bij vermoeden van onmatige deelname kansspelen of kansspelverslaving;
  Bij redelijk vermoeden dat speler schade kan berokkenen voor zichzelf of zijn naasten;
  Wanneer de vereisten voor een interventie daar om vragen;
  De speler wijzen op diens speelgedrag;
  Adviseren over tijdelijke uitsluiting en bezoekbeperking.

  In een persoonlijk onderhoud zijn volgende onderwerpen verplicht: Het speelgedrag en motieven van de speler; Gevolgen van het speelgedrag van speler m.b.t. inkomens-en vermogenspositie, familiesituatie, werksituatie en psychische en lichamelijke gezondheid; De afhankelijkheid van de speler van kansspelen. De gesprekken vinden discreet in een separate ruimte naast Casino Avifauna plaats.

  Wat als de speler niet meewerkt aan persoonlijk onderhoud is of niet of onvoldoende heeft gereageerd op pogingen tot voeren persoonlijk onderhoud en door medewerkers van Casino Avifauna meerdere pogingen zijn gedaan; Indien mogelijk, daarbij verschillende kanalen voor zijn aangewend? Doet deze situatie zich voor dan moet is redelijkerwijs het vermoeden dat een speler door onmatige deelneming aan kansspelen of door kansspelverslaving schade kan berokkenen aan zichzelf of aan naasten. Casino Avifauna adviseert in dat geval de speler zich in te schrijven in CRUKS (vanaf 1-10-2021).
  Doet een speler dit niet, dan dient u de Kansspelautoriteit hiervan op de hoogte te stellen en zal op verzoek van Casino Avifauna een CRUKS-inschrijving worden aangevraagd. Hiervoor stelt de Kansspelautoriteit formulieren beschikbaar. Deze liggen aan de balie in Casino Avifauna.

 • Registratie van interventies.
  Bij registratie interventies moet Casino Avifauna ook beschikken over eerdere registratie van signalen/speelgedrag en de bijbehorende analyse. Deze moeten gezamenlijk worden gearchiveerd (maximaal drie jaar na laatste bezoek van de speler aan locatie).

  Registratie interventie met persoonlijk onderhoud. Naast identiteit van de speler registreert Casino Avifauna u ook de volgende vereisten:
  Datum en tijdstip persoonlijk onderhoud;
  Aanleiding voor persoonlijk onderhoud;
  Eerdere registratie speelgedrag/signalen en analyse;
  Reactie van speler op persoonlijk onderhoud;
  Conclusies die Casino Avifauna verbindt aan de uitkomsten van persoonlijk onderhoud, Signalen en analyse;
  Interventiemaatregelen die door Casino Avifauna zijn getroffen voorafgaand aan persoonlijk onderhoud;
  Maatregelen door Casino Avifauna om vervolg te geven aan persoonlijk onderhoud.

  Registratie van interventie zonder persoonlijk onderhoud. Naast identiteit van de speler registreert Casino Avifauna u ook de volgende vereisten:
  Datum en tijdstip van interventiemaatregel;
  Aard van interventiemaatregel;
  Aanleiding voor interventiemaatregel;
  Reactie van speler op interventiemaatregel.
  Casino Avifauna dient de gegevens gedurende 3 jaar na uw laatste bezoek discreet te bewaren (zie privacy beleid Casino Avifauna). U mag op verzoek uw eigen gegevens opvragen en inzien.

 • Verslavingspreventiefonds. Onderdeel van Wet op Afstand (KoA) is de instelling Verslavingspreventiefonds (Vpf).De Kansspelautoriteit (Ksa) is beheerder van Vpf, het beleid wordt bepaald i.s.m. de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en sport. Bestedingsdoelen: Onderzoek naar preventie en behandeling van kansspelverslaving. ZonMw heeft (augustus 2020) opdracht gekregen een onderzoeksprogramma voor preventie en kansspelverslaving te ontwikkelen. Landelijk loket voor (probleem) spelers en hun naasten. Human Assistance Network for Daily Support (HANDS) is bezig met opzetten van landelijk preventieloket, operationeel vanaf 1 oktober 2021. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het eerder genoemde LoketKansspel. Financiering van het Vpf wordt gerealiseerd door een verhoging van de kansspelheffing per spelersplaats en wordt voldaan door de vergunninghouders.

 • Casino Avifauna heeft haar wervings- en reclame beleid op een verantwoorde wijze vorm gegeven.
  Casino Avifauna maakt geen enkel gebruik van rolmodellen voor Social Media etc.Casino Avifauna sponsort 4 sportclubs middels een reclamebord. Als uiting wordt enkel de naam Casino Avifauna vermeld en geen kansspelen en of acties. De borden zijn allen geplaatst op het hoofdveld waar primair meerderjarigen sport beoefenen. Er wordt tevens ook geen gebruik gemaakt van zogenaamde Shirt-reclame.

  De leeftijdscategorieën van de social media platforms FaceBook & Instagram zijn vast ingesteld op 18 t/m 24 jaar; 25 t/m 34 jaar etc. Casino Avifauna richt haar reclame niet op de doelgroep jongvolwassenen (18 t/m 23 jaar). Om te voorkomen dat de statistiek groep 18 t/m 24 jaar een lage waarde toont vanwege de 24-jarigen, heeft Casino Avifauna besloten de social media reclame te richten op 25+. Advertenties middels platform Facebook en Instagram worden derhalve alleen aan volwassenen (25+) gestuurd en bevatten onschuldige ludieke acties of vooraankondiging van thema-avonden etc. Er wordt geen enkele fysieke reclames of wervende activiteiten gericht gestuurd aan minderjarigen, kwetsbare personen en personen t/m 23 jaar. Tevens bevat een bezoek aan de website van Casino Avifauna de disclaimer en toetsing van de leeftijd 24+. Vanaf 01-01-2023 zijn ook alle ongerichte reclames van de stadsbussen en Digiborden komen te vervallen.

 • De wet Koa stelt ook aangepaste regels aangaande het verstrekken van zogenaamde promotionele kansspelen (bonussen). Een bonus is een goed of dienst, waaronder gratis speeltegoed, aangeboden om spelers te werven of behouden of om reclame voor een kansspel te maken. De promotionele kansspelen worden enkele en alleen verstrekt aan spelers 24+. Alle spelers met een interventie zijn ook uitgesloten van deelname. Casino Avifauna organiseert ludieke acties als kraskaartjes, BingoSpel, waarbij gratis kleine geldprijzen of fysieke prijzen worden verstrekt. Een klein gratis speeltegoed wordt enkel aangeboden aan ingecheckte hotelgasten en als nieuwjaarsgeschenk.

 • De uitvoering van de zorgplicht is onderhevig aan doorlopende aanpassingen vanuit de KSA en uit voortschrijdend inzicht vanuit de praktijk. Derhalve zien wij het verslavingspreventiebeleid als een levend document . Casino Avifauna publiceert het actuele beleid op haar website en in de informatiemap aan de balie. Dit beleid wordt jaarlijks ook minimaal 1 maal getoetst en beoordeeld door deskundigen. Deze bestaan uit deskundige(n) van verslavingszorg & ervaringsdeskundige. Voortvloeiend uit deze audits, rapporteert Casino Avifauna periodiek over de aanbevelingen en wijze waarop deze worden toegepast.

  Medewerk(st)ers van Casino Avifauna staan altijd voor u klaar bij vragen en opmerkingen naar aanleiding van ons gevoerde preventiebeleid. U kunt persoonlijk of middels een klachten-en suggestie formulier (te vinden op meerdere locaties in Casino Avifauna) uw mening of input omschrijven. Desgewenst gaan wij hierover graag met u in gesprek.

  Het spelen van kansspelen dient een spannend en leuk tijdverdrijf te zijn en te blijven! Casino Avifauna stelt alles in het werk om binnen die grenzen te blijven en wenst u derhalve veel speelplezier toe op een gezellige maar ook verantwoorde wijze.

  Team Casino Avifauna

Dagelijks geopend

 • Van 10.00 - 02.00 uur
 • Gratis entree & parkeren
 • Ruim spelaanbod
 • Gratis hapje & drankje
 • Entree 21+
 • Promoties 24+
 • Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+